Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 2019-09-25, 10:29:32

Tytuł projektu: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Południowego.

Cele projektu: Projekt obejmuje rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Istebna.

Oczyszczalnia ścieków Istebna-Gliniane: prace remontowe istniejących obiektów budowlanych; demontaż zużytych instalacji i urządzeń; rozbiórka elementów budowlanych istniejących obiektów; montaż nowych urządzeń mechanicznych i technologicznych; budowa nowych obiektów technologicznych stanowiących niezbędne uzupełnienie istniejącego układu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.

Oczyszczalnia ścieków Koniaków-Pustki: prace remontowe związane z przebudową istniejących obiektów budowlanych; demontaż zużytych instalacji i urządzeń; rozbiórka stalowego reaktora BOS; wymiana i montaż nowych urządzeń mechanicznych i technologicznych; budowa nowych obiektów i instalacji technologicznych stanowiących niezbędne uzupełnienie istniejącego układu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.

Planowane efekty:

  1. Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych,
  2. Oczyszczanie ścieków do parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzanie ścieków,
  3. Zwiększenie przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji.

Efektem zrealizowanej inwestycji będą zmodernizowane, nowoczesne i spełniające wymogi ochrony środowiska oczyszczalnie ścieków w gminie Istebna

Wartość projektu: 8 162 350,89 zł

Koszty kwalifikowalne: 6 305 024,78 zł

Dofinansowanie ogółem: 5 989 773,59 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 359 271,10 zł

Dodatkowe informacje:
 
 

https://wiadomosci.ox.pl/przebudowa-oczyszczalni-sciekow-pustki-i-gliniane-na-terenie-gminy-istebna-zakonczona,82234

https://beskidzka24.pl/przebudowa-oczyszczalni-sciekow-pustki-i-gliniane-na-terenie-gminy-istebna-zakonczona/Dodał: Oliwia Szotkowska (1223)