Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy

Data publikacji: 2018-11-19, 07:29:30

Informacja o transmisji i utrwalaniu obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Wójt Gminy Istebna informuje, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wójt Gminy Istebna jest Administratorem zarejestrowanych danych.

Zarejestrowane w czasie obrad informacje są publicznie dostępne, nie ma możliwości ich usuwania lub cenzurowania.

Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na treść wypowiedzi, ponieważ istnieje możliwość naruszenia dóbr osobistych, np. poprzez ujawnienie danych osób fizycznych.

Szczegółowe informacje o transmisji i utrwalaniu obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy Istebna oraz na stronie internetowej www.istebna.eu w zakładce “Ochrona danych osobowych”.

 

Informacja o przetwarzaniu danych w trakcie transmisji i utrwalaniu obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres Urząd Gminy Istebna;

  • na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane w celu realizacji wymogów ustawowych – rejestracji obrazu i dźwięku podczas obrad rady gminy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

ODBIORCY DANYCH

Informacje zarejestrowane w trakcie obrad rady gminy są publicznie dostępne. Udostępnienie jest możliwe:

  • poprzez bezpośrednią transmisję na żywo;

  • z zasobu wskazanego na stronie internetowej urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Zapis z obrad będzie przechowywany przez okres 3 miesięcy po zakończeniu bieżącej kadencji organów gminy, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY

Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.Dodał: (1208)